زين قند پارسي(مجموعه مقالات) از جمع نويسندگان+سازمان چاپ و انتشارات

کتاب زين قند پارسي(مجموعه مقالات) توسط جمع نويسندگان نوشته شده و در انتشارات سازمان چاپ و انتشارات چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1385

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سازمان چاپ و انتشارات

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : جمع نويسندگان

قیمت پشت‌جلد (price) : 19000

نام كتاب / عنوان (Title) : زين قند پارسي(مجموعه مقالات)

رديف (id) : 785

ارغنون(فصلنامه4)(نقد ادبي نو)+سازمان چاپ و انتشارات

کتاب ارغنون(فصلنامه4)(نقد ادبي نو) توسط نوشته شده و در انتشارات سازمان چاپ و انتشارات چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 4

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سازمان چاپ و انتشارات

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) :

قیمت پشت‌جلد (price) : 160000

نام كتاب / عنوان (Title) : ارغنون(فصلنامه4)(نقد ادبي نو)

رديف (id) : 229

تاريخ ادبيات ايران (بعد از اسلام تا پايان تيموريان) از بديع الزمان

کتاب تاريخ ادبيات ايران (بعد از اسلام تا پايان تيموريان) توسط بديع الزمان فروزانفر نوشته شده و در انتشارات سازمان چاپ و انتشارات چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1383

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سازمان چاپ و انتشارات

مترجم (Translate with) : عبدالحسين زرين كوب

مولف (َAuthor) : بديع الزمان فروزانفر

قیمت پشت‌جلد (price) : 75000

نام كتاب / عنوان (Title) : تاريخ ادبيات ايران (بعد از اسلام تا پايان تيموريان)

رديف (id) : 168

ارغنون(فصلنامه25)(داستان هاي عامه پسند) از مجموعه مقالات+سازمان چاپ و انت

کتاب ارغنون(فصلنامه25)(داستان هاي عامه پسند) توسط مجموعه مقالات نوشته شده و در انتشارات سازمان چاپ و انتشارات چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سازمان چاپ و انتشارات

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مجموعه مقالات

قیمت پشت‌جلد (price) : 70000

نام كتاب / عنوان (Title) : ارغنون(فصلنامه25)(داستان هاي عامه پسند)

رديف (id) : 900