كوهنامه فردوسي از داود محمدي فر+سبزان

کتاب كوهنامه فردوسي توسط داود محمدي فر نوشته شده و در انتشارات سبزان چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سبزان

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : داود محمدي فر

قیمت پشت‌جلد (price) : 35000

نام كتاب / عنوان (Title) : كوهنامه فردوسي

رديف (id) : 304