ادبيات فولكلور ايران از ييري سيپك+سروش

کتاب ادبيات فولكلور ايران توسط ييري سيپك نوشته شده و در انتشارات سروش چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 4

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سروش

مترجم (Translate with) : محمد اخگري

مولف (َAuthor) : ييري سيپك

قیمت پشت‌جلد (price) : 55000

نام كتاب / عنوان (Title) : ادبيات فولكلور ايران

رديف (id) : 386

موج و مرجان از مجتبي بشر دوست+سروش

کتاب موج و مرجان توسط مجتبي بشر دوست نوشته شده و در انتشارات سروش چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سروش

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مجتبي بشر دوست

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : موج و مرجان

رديف (id) : 406

معلقات سبع+سروش

کتاب معلقات سبع توسط نوشته شده و در انتشارات سروش چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1387

نوبت چاپ (Print) : 6

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سروش

مترجم (Translate with) : عبدالمحمد آيتي

مولف (َAuthor) :

قیمت پشت‌جلد (price) : 60000

نام كتاب / عنوان (Title) : معلقات سبع

رديف (id) : 198

فرهنگ نامه شعري(آثار شاعران قرن دوم تا يازدهم هجري)(3 جلدي) از رحيم ع

کتاب فرهنگ نامه شعري(آثار شاعران قرن دوم تا يازدهم هجري)(3 جلدي) توسط رحيم عفيفي نوشته شده و در انتشارات سروش چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سروش

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : رحيم عفيفي

قیمت پشت‌جلد (price) : 750000

نام كتاب / عنوان (Title) : فرهنگ نامه شعري(آثار شاعران قرن دوم تا يازدهم هجري)(3 جلدي)

رديف (id) : 260

مثنوي طريق التحقيق از سنائي غزنوي+سروش

کتاب مثنوي طريق التحقيق توسط سنائي غزنوي نوشته شده و در انتشارات سروش چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1381

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سروش

مترجم (Translate with) : غلامرضا دهبد

مولف (َAuthor) : سنائي غزنوي

قیمت پشت‌جلد (price) : 11000

نام كتاب / عنوان (Title) : مثنوي طريق التحقيق

رديف (id) : 285

شرح معلقات سبع از احمد ترجاني زاده+سروش

کتاب شرح معلقات سبع توسط احمد ترجاني زاده نوشته شده و در انتشارات سروش چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سروش

مترجم (Translate with) : جليل تجليل

مولف (َAuthor) : احمد ترجاني زاده

قیمت پشت‌جلد (price) : 130000

نام كتاب / عنوان (Title) : شرح معلقات سبع

رديف (id) : 296

بيدل سپهري و سبك هندي از حسن حسيني+سروش

کتاب بيدل سپهري و سبك هندي توسط حسن حسيني نوشته شده و در انتشارات سروش چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1387

نوبت چاپ (Print) : 4

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سروش

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حسن حسيني

قیمت پشت‌جلد (price) : 15000

نام كتاب / عنوان (Title) : بيدل سپهري و سبك هندي

رديف (id) : 308