پروين اعتصامي(دو زبانه وزيري گالينگور)+سمير

کتاب پروين اعتصامي(دو زبانه وزيري گالينگور) توسط نوشته شده و در انتشارات سمير چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) :

نوبت چاپ (Print) :

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سمير

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) :

قیمت پشت‌جلد (price) : 260000

نام كتاب / عنوان (Title) : پروين اعتصامي(دو زبانه وزيري گالينگور)

رديف (id) : 733

قصه هاي صمد بهرنگي(22 داستان) از صمد بهرنگي+سمير

کتاب قصه هاي صمد بهرنگي(22 داستان) توسط صمد بهرنگي نوشته شده و در انتشارات سمير چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سمير

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : صمد بهرنگي

قیمت پشت‌جلد (price) : 390000

نام كتاب / عنوان (Title) : قصه هاي صمد بهرنگي(22 داستان)

رديف (id) : 824