ديوان سنايي غزنوي از سنايي غزنوي+سنايي

کتاب ديوان سنايي غزنوي توسط سنايي غزنوي نوشته شده و در انتشارات سنايي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 7

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سنايي

مترجم (Translate with) : محمد تقي مدرس رضوي

مولف (َAuthor) : سنايي غزنوي

قیمت پشت‌جلد (price) : 550000

نام كتاب / عنوان (Title) : ديوان سنايي غزنوي

رديف (id) : 44