درآمدي بر معني شناسي از كورش صفوي +سوره مهر

کتاب درآمدي بر معني شناسي توسط كورش صفوي نوشته شده و در انتشارات سوره مهر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سوره مهر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : كورش صفوي

قیمت پشت‌جلد (price) : 159000

نام كتاب / عنوان (Title) : درآمدي بر معني شناسي

رديف (id) : 136

سير طنز در ادبيات تركي آذربايجاني(جلد3)(بيز بئله گولرديك) از صالح سجادي+سوره

کتاب سير طنز در ادبيات تركي آذربايجاني(جلد3)(بيز بئله گولرديك) توسط صالح سجادي نوشته شده و در انتشارات سوره مهر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سوره مهر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : صالح سجادي

قیمت پشت‌جلد (price) : 80000

نام كتاب / عنوان (Title) : سير طنز در ادبيات تركي آذربايجاني(جلد3)(بيز بئله گولرديك)

رديف (id) : 710

سير طنز در ادبيات تركي آذربايجاني(جلد1)(بيز بئله گولرديك) از صالح

کتاب سير طنز در ادبيات تركي آذربايجاني(جلد1)(بيز بئله گولرديك) توسط صالح سجادي نوشته شده و در انتشارات سوره مهر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سوره مهر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : صالح سجادي

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : سير طنز در ادبيات تركي آذربايجاني(جلد1)(بيز بئله گولرديك)

رديف (id) : 1016

طرح و ساختار رمان+سوره مهر

کتاب طرح و ساختار رمان توسط نوشته شده و در انتشارات سوره مهر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سوره مهر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) :

قیمت پشت‌جلد (price) : 270000

نام كتاب / عنوان (Title) : طرح و ساختار رمان

رديف (id) : 833

سير طنز در ادبيات تركي آذربايجاني(جلد2)(بيز بئله گولرديك) از صا

کتاب سير طنز در ادبيات تركي آذربايجاني(جلد2)(بيز بئله گولرديك) توسط صالح سجادي نوشته شده و در انتشارات سوره مهر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سوره مهر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : صالح سجادي

قیمت پشت‌جلد (price) : 130000

نام كتاب / عنوان (Title) : سير طنز در ادبيات تركي آذربايجاني(جلد2)(بيز بئله گولرديك)

رديف (id) : 1017

زير گنبد كبود(صور خيال در شعر كودك و نوجوان) از عبدالمجيد نجفي+سوره مهر

کتاب زير گنبد كبود(صور خيال در شعر كودك و نوجوان) توسط عبدالمجيد نجفي نوشته شده و در انتشارات سوره مهر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سوره مهر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : عبدالمجيد نجفي

قیمت پشت‌جلد (price) : 45000

نام كتاب / عنوان (Title) : زير گنبد كبود(صور خيال در شعر كودك و نوجوان)

رديف (id) : 423

مباني نشانه شناسي از دانيل چندلر+سوره مهر

کتاب مباني نشانه شناسي توسط دانيل چندلر نوشته شده و در انتشارات سوره مهر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سوره مهر

مترجم (Translate with) : مهدي پارسا

مولف (َAuthor) : دانيل چندلر

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : مباني نشانه شناسي

رديف (id) : 291