طنز در ديوان شهريار از الهام باقريان+شايسته

کتاب طنز در ديوان شهريار توسط الهام باقريان نوشته شده و در انتشارات شايسته چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : شايسته

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : الهام باقريان

قیمت پشت‌جلد (price) : 40000

نام كتاب / عنوان (Title) : طنز در ديوان شهريار

رديف (id) : 371

نصايح الملوك في السير و السلوك(بر اساس نسخه موجود در كتابخانه سلطنتي) از

کتاب نصايح الملوك في السير و السلوك(بر اساس نسخه موجود در كتابخانه سلطنتي) توسط جمشيد پور اسمعيل نيازي نوشته شده و در انتشارات شايسته چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : شايسته

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : جمشيد پور اسمعيل نيازي

قیمت پشت‌جلد (price) : 50000

نام كتاب / عنوان (Title) : نصايح الملوك في السير و السلوك(بر اساس نسخه موجود در كتابخانه سلطنتي)

رديف (id) : 428

مهستي گنجوي(بر اساس نسخه ي رافائيل حسينوف و مطابقت با ساير نسخ موجود)

کتاب مهستي گنجوي(بر اساس نسخه ي رافائيل حسينوف و مطابقت با ساير نسخ موجود) توسط جمشيد پور اسمعيل نيازي نوشته شده و در انتشارات شايسته چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : شايسته

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : جمشيد پور اسمعيل نيازي

قیمت پشت‌جلد (price) : 40000

نام كتاب / عنوان (Title) : مهستي گنجوي(بر اساس نسخه ي رافائيل حسينوف و مطابقت با ساير نسخ موجود)

رديف (id) : 427