معتقدات و آداب ايراني(از عصر صفويه تا دوره پهلوي) از هانري ماسه+شفيعي

کتاب معتقدات و آداب ايراني(از عصر صفويه تا دوره پهلوي) توسط هانري ماسه نوشته شده و در انتشارات شفيعي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1387

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : شفيعي

مترجم (Translate with) : مهدي روشن ضمير

مولف (َAuthor) : هانري ماسه

قیمت پشت‌جلد (price) : 600000

نام كتاب / عنوان (Title) : معتقدات و آداب ايراني(از عصر صفويه تا دوره پهلوي)

رديف (id) : 242

توقيعات كسري انوشيروان(دستور نامه كسروي) از طباطبايي زواري+شفيعي

کتاب توقيعات كسري انوشيروان(دستور نامه كسروي) توسط طباطبايي زواري نوشته شده و در انتشارات شفيعي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : شفيعي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : طباطبايي زواري

قیمت پشت‌جلد (price) : 140000

نام كتاب / عنوان (Title) : توقيعات كسري انوشيروان(دستور نامه كسروي)

رديف (id) : 893