استعاره و پارادايم هاي ترجمه از پل ريكور+شوند

کتاب استعاره و پارادايم هاي ترجمه توسط پل ريكور نوشته شده و در انتشارات شوند چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : شوند

مترجم (Translate with) : مهرداد پارسا

مولف (َAuthor) : پل ريكور

قیمت پشت‌جلد (price) : 90000

نام كتاب / عنوان (Title) : استعاره و پارادايم هاي ترجمه

رديف (id) : 1111