چامسكي(قدم اول) از جان ماهر+شيرازه

کتاب چامسكي(قدم اول) توسط جان ماهر نوشته شده و در انتشارات شيرازه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : شيرازه

مترجم (Translate with) : شكوفه محمدي

مولف (َAuthor) : جان ماهر

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : چامسكي(قدم اول)

رديف (id) : 897

نظريه انتقادي(قدم اول) از استوارت سيم+شيرازه

کتاب نظريه انتقادي(قدم اول) توسط استوارت سيم نوشته شده و در انتشارات شيرازه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : شيرازه

مترجم (Translate with) : پيام يزدانجو

مولف (َAuthor) : استوارت سيم

قیمت پشت‌جلد (price) : 75000

نام كتاب / عنوان (Title) : نظريه انتقادي(قدم اول)

رديف (id) : 882

زروان در حماسه ملي ايران از حميدرضا اردستاني رستمي+شيرازه

کتاب زروان در حماسه ملي ايران توسط حميدرضا اردستاني رستمي نوشته شده و در انتشارات شيرازه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : شيرازه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حميدرضا اردستاني رستمي

قیمت پشت‌جلد (price) : 295000

نام كتاب / عنوان (Title) : زروان در حماسه ملي ايران

رديف (id) : 700