ميرزا جهانگير خان صور اسرافيل از قاسم ياحسيني+صحيفه خرد

کتاب ميرزا جهانگير خان صور اسرافيل توسط قاسم ياحسيني نوشته شده و در انتشارات صحيفه خرد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : صحيفه خرد

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : قاسم ياحسيني

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : ميرزا جهانگير خان صور اسرافيل

رديف (id) : 549