ابوريحان بيروني از پرويز اذكائي+طرح نو

کتاب ابوريحان بيروني توسط پرويز اذكائي نوشته شده و در انتشارات طرح نو چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : طرح نو

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : پرويز اذكائي

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : ابوريحان بيروني

رديف (id) : 919

علامه مجلسي از حسن طارمي+طرح نو

کتاب علامه مجلسي توسط حسن طارمي نوشته شده و در انتشارات طرح نو چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : طرح نو

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حسن طارمي

قیمت پشت‌جلد (price) : 70000

نام كتاب / عنوان (Title) : علامه مجلسي

رديف (id) : 913

فردوسي از محمدامين رياحي +طرح نو

کتاب فردوسي توسط محمدامين رياحي نوشته شده و در انتشارات طرح نو چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 6

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : طرح نو

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمدامين رياحي

قیمت پشت‌جلد (price) : 200000

نام كتاب / عنوان (Title) : فردوسي

رديف (id) : 143

راهنماي نظريه ادبي معاصر از رامان سلدن+طرح نو

کتاب راهنماي نظريه ادبي معاصر توسط رامان سلدن نوشته شده و در انتشارات طرح نو چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1384

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : طرح نو

مترجم (Translate with) : عباس مخبر

مولف (َAuthor) : رامان سلدن

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : راهنماي نظريه ادبي معاصر

رديف (id) : 131

عبيد زاكاني(بنيان گذاران فرهنگ امروز) از علي اصغر حلبي+طرح نو

کتاب عبيد زاكاني(بنيان گذاران فرهنگ امروز) توسط علي اصغر حلبي نوشته شده و در انتشارات طرح نو چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : طرح نو

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : علي اصغر حلبي

قیمت پشت‌جلد (price) : 90000

نام كتاب / عنوان (Title) : عبيد زاكاني(بنيان گذاران فرهنگ امروز)

رديف (id) : 378

گرينگوي پير( از كارلوس فوئنتس+طرح نو

کتاب گرينگوي پير( توسط كارلوس فوئنتس نوشته شده و در انتشارات طرح نو چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 4

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : طرح نو

مترجم (Translate with) : عبدالله كوثري

مولف (َAuthor) : كارلوس فوئنتس

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : گرينگوي پير(

رديف (id) : 720

همه حق دارند(گزيده لطيفه هاي ملانصرالدين) از منوچهر كريم زاده+طرح نو

کتاب همه حق دارند(گزيده لطيفه هاي ملانصرالدين) توسط منوچهر كريم زاده نوشته شده و در انتشارات طرح نو چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 4

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : طرح نو

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : منوچهر كريم زاده

قیمت پشت‌جلد (price) : 250000

نام كتاب / عنوان (Title) : همه حق دارند(گزيده لطيفه هاي ملانصرالدين)

رديف (id) : 247