زبان فارسي و سرگذشت آن و گفتارهاي ديگر از محسن ابوالقاسمي+طهوري

کتاب زبان فارسي و سرگذشت آن و گفتارهاي ديگر توسط محسن ابوالقاسمي نوشته شده و در انتشارات طهوري چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : طهوري

مترجم (Translate with) : محمد امامي ملكشاه

مولف (َAuthor) : محسن ابوالقاسمي

قیمت پشت‌جلد (price) : 400000

نام كتاب / عنوان (Title) : زبان فارسي و سرگذشت آن و گفتارهاي ديگر

رديف (id) : 715

بررسي باغ در شعر كلاسيك فارسي و بازتاب آن در نقاشي سنتي ايران از آذر باقري+طهور

کتاب بررسي باغ در شعر كلاسيك فارسي و بازتاب آن در نقاشي سنتي ايران توسط آذر باقري نوشته شده و در انتشارات طهوري چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : طهوري

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : آذر باقري

قیمت پشت‌جلد (price) : 110000

نام كتاب / عنوان (Title) : بررسي باغ در شعر كلاسيك فارسي و بازتاب آن در نقاشي سنتي ايران

رديف (id) : 416

پژوهش هاي ايراني باستان و ميانه(مجموعه مقالات) از بدرالزمان قريب +طهوري

کتاب پژوهش هاي ايراني باستان و ميانه(مجموعه مقالات) توسط بدرالزمان قريب نوشته شده و در انتشارات طهوري چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1386

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : طهوري

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : بدرالزمان قريب

قیمت پشت‌جلد (price) : 52000

نام كتاب / عنوان (Title) : پژوهش هاي ايراني باستان و ميانه(مجموعه مقالات)

رديف (id) : 153

شيوه نامه گزارش نويسي از عليرضا آريان پور+طهوري

کتاب شيوه نامه گزارش نويسي توسط عليرضا آريان پور نوشته شده و در انتشارات طهوري چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : طهوري

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : عليرضا آريان پور

قیمت پشت‌جلد (price) : 110000

نام كتاب / عنوان (Title) : شيوه نامه گزارش نويسي

رديف (id) : 716

اسفنديار نامه از مهري باقري+طهوري

کتاب اسفنديار نامه توسط مهري باقري نوشته شده و در انتشارات طهوري چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : طهوري

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مهري باقري

قیمت پشت‌جلد (price) : 220000

نام كتاب / عنوان (Title) : اسفنديار نامه

رديف (id) : 1034

مطالعات سغدي(مجموعه مقالات) از بديع الزمان قريب+طهوري

کتاب مطالعات سغدي(مجموعه مقالات) توسط بديع الزمان قريب نوشته شده و در انتشارات طهوري چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : طهوري

مترجم (Translate with) : محمد شكري فومشي

مولف (َAuthor) : بديع الزمان قريب

قیمت پشت‌جلد (price) : 160000

نام كتاب / عنوان (Title) : مطالعات سغدي(مجموعه مقالات)

رديف (id) : 167