فرهنگ جامع شاهنامه از محمود زنجاني +عطايي

کتاب فرهنگ جامع شاهنامه توسط محمود زنجاني نوشته شده و در انتشارات عطايي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : عطايي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمود زنجاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 295000

نام كتاب / عنوان (Title) : فرهنگ جامع شاهنامه

رديف (id) : 261