معرفی و دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی

دانلود مستقیم کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود رایگان کتاب های فارسی – معرفی کتاب های ایرانی – کتابخانه اینترنتی فارسی

سنگ و گهر در هزار سال شعر فارسي(تشبيهات و استعارات) از بهرام گرامي+علمي

کتاب سنگ و گهر در هزار سال شعر فارسي(تشبيهات و استعارات) توسط بهرام گرامي نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف سال چاپ (Year) ..

ادامه مطلب

فرهنگ نمادهاي آييني(كهن نامه هاي زبان شناسي) از جي سي كوپر+علمي

کتاب فرهنگ نمادهاي آييني(كهن نامه هاي زبان شناسي) توسط جي سي كوپر نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف سال چاپ (Year) : 1392 نوبت چاپ (Pr..

ادامه مطلب

اگزيستانسياليسم و ادبيات معاصر ايران از عيسي امن خاني+علمي

کتاب اگزيستانسياليسم و ادبيات معاصر ايران توسط عيسي امن خاني نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف سال چاپ (Year) : 1392 نوبت چاپ (P..

ادامه مطلب

فرهنگ توصيفي آواشناسي و واج شناسي(فرهنگنامه هاي زبان شناسي10) از

کتاب فرهنگ توصيفي آواشناسي و واج شناسي(فرهنگنامه هاي زبان شناسي10) توسط گلناز مدرسي قوامي نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف ..

ادامه مطلب

عشق صوفيانه در آينه استعاره(نظام هاي استعاري عشق-نگين هاي زبان شناسي19) از دكتر

کتاب عشق صوفيانه در آينه استعاره(نظام هاي استعاري عشق-نگين هاي زبان شناسي19) توسط دكتر زهره هاشمي نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی ..

ادامه مطلب

فرهنگ توصيفي دستور تاريخي(فرهنگنامه هاي زبان شناسي 14) از احسان چنگيز

کتاب فرهنگ توصيفي دستور تاريخي(فرهنگنامه هاي زبان شناسي 14) توسط احسان چنگيزي نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف سال چاپ (Yea..

ادامه مطلب

فرهنگ توصيفي زبان شناسي شناختي(فرهنگنامه هاي زبان شناسي8) از سپيده عبدالكريم

کتاب فرهنگ توصيفي زبان شناسي شناختي(فرهنگنامه هاي زبان شناسي8) توسط سپيده عبدالكريمي نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف سال چاپ (..

ادامه مطلب

يادگار گنبد دوار(تلخيص و تحليلي از خسرو و شيرين نظامي) از منصور ثروت+علمي

کتاب يادگار گنبد دوار(تلخيص و تحليلي از خسرو و شيرين نظامي) توسط منصور ثروت نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف سال چاپ (Year) : ..

ادامه مطلب

فرهنگ توصيفي زبان شناسي اجتماعي(فرهنگنامه هاي زبان شناسي3) از سپيد

کتاب فرهنگ توصيفي زبان شناسي اجتماعي(فرهنگنامه هاي زبان شناسي3) توسط سپيده عبدالكريمي نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف سال چاپ (Y..

ادامه مطلب

گفت و گو ها(نگين هاي زبان شنسي18) از رومن ياكوبسن كريستينا پومورسكا+

کتاب گفت و گو ها(نگين هاي زبان شنسي18) توسط رومن ياكوبسن كريستينا پومورسكا نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف سال چاپ (Year) ..

ادامه مطلب