عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات از محمدابن محمود بن احمد طو

کتاب عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات توسط محمدابن محمود بن احمد طوسي نوشته شده و در انتشارات علمي و فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 4

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي و فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمدابن محمود بن احمد طوسي

قیمت پشت‌جلد (price) : 385000

نام كتاب / عنوان (Title) : عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات

رديف (id) : 863

نامه باستان در بوته داستان از اسدالله جعفري+علمي و فرهنگي

کتاب نامه باستان در بوته داستان توسط اسدالله جعفري نوشته شده و در انتشارات علمي و فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي و فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : اسدالله جعفري

قیمت پشت‌جلد (price) : 90000

نام كتاب / عنوان (Title) : نامه باستان در بوته داستان

رديف (id) : 937

حماسه قران حبشي(2جلدي) از ابوطاهر موسي طرطوسي+علمي و فرهنگي

کتاب حماسه قران حبشي(2جلدي) توسط ابوطاهر موسي طرطوسي نوشته شده و در انتشارات علمي و فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي و فرهنگي

مترجم (Translate with) : ميلاد جعفرپور(تصحيح و مقدمه و تعليقات)

مولف (َAuthor) : ابوطاهر موسي طرطوسي

قیمت پشت‌جلد (price) : 650000

نام كتاب / عنوان (Title) : حماسه قران حبشي(2جلدي)

رديف (id) : 1045

مثنوي هدايت نامه از رضا قلي خان هدايت+علمي و فرهنگي

کتاب مثنوي هدايت نامه توسط رضا قلي خان هدايت نوشته شده و در انتشارات علمي و فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي و فرهنگي

مترجم (Translate with) : پگاه مصلح و ليدا شجاعي(تصحيح و مقدمه و پي نوشت)

مولف (َAuthor) : رضا قلي خان هدايت

قیمت پشت‌جلد (price) : 260000

نام كتاب / عنوان (Title) : مثنوي هدايت نامه

رديف (id) : 830

مدرسه يا قفس(بازتاب مدرسه در متون كهن و داستان نويسي معاصر) از محمد

کتاب مدرسه يا قفس(بازتاب مدرسه در متون كهن و داستان نويسي معاصر) توسط محمد رضا رهبريان نوشته شده و در انتشارات علمي و فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي و فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد رضا رهبريان

قیمت پشت‌جلد (price) : 200000

نام كتاب / عنوان (Title) : مدرسه يا قفس(بازتاب مدرسه در متون كهن و داستان نويسي معاصر)

رديف (id) : 804

رمز و داستان هاي رمزي در ادب فارسي(شميز) از تقي پورنامداريان+

کتاب رمز و داستان هاي رمزي در ادب فارسي(شميز) توسط تقي پورنامداريان نوشته شده و در انتشارات علمي و فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 8

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي و فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : تقي پورنامداريان

قیمت پشت‌جلد (price) : 320000

نام كتاب / عنوان (Title) : رمز و داستان هاي رمزي در ادب فارسي(شميز)

رديف (id) : 144

قابوس نامه از عنصرالمعالي كيكاووس بن وشمگير+علمي و فرهنگي

کتاب قابوس نامه توسط عنصرالمعالي كيكاووس بن وشمگير نوشته شده و در انتشارات علمي و فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1387

نوبت چاپ (Print) : 16

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي و فرهنگي

مترجم (Translate with) : غلامحسين يوسفي

مولف (َAuthor) : عنصرالمعالي كيكاووس بن وشمگير

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : قابوس نامه

رديف (id) : 80

شاهنامه فردوسي(4جلدي) از ابوالقاسم فردوسي+علمي و فرهنگي

کتاب شاهنامه فردوسي(4جلدي) توسط ابوالقاسم فردوسي نوشته شده و در انتشارات علمي و فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي و فرهنگي

مترجم (Translate with) : پرويز اتابكي

مولف (َAuthor) : ابوالقاسم فردوسي

قیمت پشت‌جلد (price) : 1100000

نام كتاب / عنوان (Title) : شاهنامه فردوسي(4جلدي)

رديف (id) : 874

عمر خيام زندگي و آثار از روزنفلد يوشكيويچ +علمي و فرهنگي

کتاب عمر خيام زندگي و آثار توسط روزنفلد يوشكيويچ نوشته شده و در انتشارات علمي و فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي و فرهنگي

مترجم (Translate with) : باقر مظفرزاده

مولف (َAuthor) : روزنفلد يوشكيويچ

قیمت پشت‌جلد (price) : 60000

نام كتاب / عنوان (Title) : عمر خيام زندگي و آثار

رديف (id) : 1145

پژوهشي در انديشه هاي فردوسي از فضل الله رضا+علمي و فرهنگي

کتاب پژوهشي در انديشه هاي فردوسي توسط فضل الله رضا نوشته شده و در انتشارات علمي و فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1386

نوبت چاپ (Print) : 6

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي و فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : فضل الله رضا

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : پژوهشي در انديشه هاي فردوسي

رديف (id) : 196