الهمم و الجد(همت و كوشش)(ترجمه بخش هفتم محاضرات الادباء و محاورات الشعرا) از ابو

کتاب الهمم و الجد(همت و كوشش)(ترجمه بخش هفتم محاضرات الادباء و محاورات الشعرا) توسط ابوالقاسم اصفهاني نوشته شده و در انتشارات علم و دانش چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علم و دانش

مترجم (Translate with) : سعيد واعظ

مولف (َAuthor) : ابوالقاسم اصفهاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 30000

نام كتاب / عنوان (Title) : الهمم و الجد(همت و كوشش)(ترجمه بخش هفتم محاضرات الادباء و محاورات الشعرا)

رديف (id) : 365