تراژدي چيست از كليفورد ليچ+فردا

کتاب تراژدي چيست توسط كليفورد ليچ نوشته شده و در انتشارات فردا چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فردا

مترجم (Translate with) : هلن اوليايي نيا

مولف (َAuthor) : كليفورد ليچ

قیمت پشت‌جلد (price) : 37000

نام كتاب / عنوان (Title) : تراژدي چيست

رديف (id) : 284