برگزيده متون نثر فارسي از منوچهر دانش پژوه +فرزان روز

کتاب برگزيده متون نثر فارسي توسط منوچهر دانش پژوه نوشته شده و در انتشارات فرزان روز چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرزان روز

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : منوچهر دانش پژوه

قیمت پشت‌جلد (price) : 125000

نام كتاب / عنوان (Title) : برگزيده متون نثر فارسي

رديف (id) : 69

حافظ جاويد(شرح دشواري هاي ابيات و غزليات ديوان حافظ) از هاشم جاويد+فر

کتاب حافظ جاويد(شرح دشواري هاي ابيات و غزليات ديوان حافظ) توسط هاشم جاويد نوشته شده و در انتشارات فرزان روز چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1375

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرزان روز

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : هاشم جاويد

قیمت پشت‌جلد (price) : 65000

نام كتاب / عنوان (Title) : حافظ جاويد(شرح دشواري هاي ابيات و غزليات ديوان حافظ)

رديف (id) : 454

هويت ايراني و زبان فارسي از شاهرخ مسكوب +فرزان روز

کتاب هويت ايراني و زبان فارسي توسط شاهرخ مسكوب نوشته شده و در انتشارات فرزان روز چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرزان روز

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : شاهرخ مسكوب

قیمت پشت‌جلد (price) : 170000

نام كتاب / عنوان (Title) : هويت ايراني و زبان فارسي

رديف (id) : 27

قصه بار بد و بيست قصه ديگر از شاهنامه از عبدالمحمد آيتي+فرزان روز

کتاب قصه بار بد و بيست قصه ديگر از شاهنامه توسط عبدالمحمد آيتي نوشته شده و در انتشارات فرزان روز چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1386

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرزان روز

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : عبدالمحمد آيتي

قیمت پشت‌جلد (price) : 30000

نام كتاب / عنوان (Title) : قصه بار بد و بيست قصه ديگر از شاهنامه

رديف (id) : 42

تحليلي از هزار و يك شب از رابرت ايروين +فرزان روز

کتاب تحليلي از هزار و يك شب توسط رابرت ايروين نوشته شده و در انتشارات فرزان روز چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرزان روز

مترجم (Translate with) : فريدون بدره اي

مولف (َAuthor) : رابرت ايروين

قیمت پشت‌جلد (price) : 70000

نام كتاب / عنوان (Title) : تحليلي از هزار و يك شب

رديف (id) : 82

حافظ به روايت كيارستمي از كيارستمي +فرزان روز

کتاب حافظ به روايت كيارستمي توسط كيارستمي نوشته شده و در انتشارات فرزان روز چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرزان روز

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : كيارستمي

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : حافظ به روايت كيارستمي

رديف (id) : 1125