سرگذشت حاجي باباي اصفهاني از علي آل داود+فرهنگستان زبان و ادب فارسي

کتاب سرگذشت حاجي باباي اصفهاني توسط علي آل داود نوشته شده و در انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرهنگستان زبان و ادب فارسي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : علي آل داود

قیمت پشت‌جلد (price) : 80000

نام كتاب / عنوان (Title) : سرگذشت حاجي باباي اصفهاني

رديف (id) : 565

فرهنگ املايي خط فارسي از علي اشرف صادقي+فرهنگستان زبان و ادب فارسي

کتاب فرهنگ املايي خط فارسي توسط علي اشرف صادقي نوشته شده و در انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرهنگستان زبان و ادب فارسي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : علي اشرف صادقي

قیمت پشت‌جلد (price) : 300000

نام كتاب / عنوان (Title) : فرهنگ املايي خط فارسي

رديف (id) : 169

امثال و حكم تركي آذربايجاني از آيت الله ميرزا محمدعلي مدرس تبريزي+فرهنگست

کتاب امثال و حكم تركي آذربايجاني توسط آيت الله ميرزا محمدعلي مدرس تبريزي نوشته شده و در انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرهنگستان زبان و ادب فارسي

مترجم (Translate with) : توفيق سبحاني

مولف (َAuthor) : آيت الله ميرزا محمدعلي مدرس تبريزي

قیمت پشت‌جلد (price) : 270000

نام كتاب / عنوان (Title) : امثال و حكم تركي آذربايجاني

رديف (id) : 734

همايون نامه از حكيم زجاجي+فرهنگستان زبان و ادب فارسي

کتاب همايون نامه توسط حكيم زجاجي نوشته شده و در انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1383

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرهنگستان زبان و ادب فارسي

مترجم (Translate with) : علي پيرنيا

مولف (َAuthor) : حكيم زجاجي

قیمت پشت‌جلد (price) : 105000

نام كتاب / عنوان (Title) : همايون نامه

رديف (id) : 241

فرهنگ واژه هاي مصوب فرهنگستان(دفتر ششم) از گروه واژه گزيني+فرهنگستان زب

کتاب فرهنگ واژه هاي مصوب فرهنگستان(دفتر ششم) توسط گروه واژه گزيني نوشته شده و در انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرهنگستان زبان و ادب فارسي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : گروه واژه گزيني

قیمت پشت‌جلد (price) : 80000

نام كتاب / عنوان (Title) : فرهنگ واژه هاي مصوب فرهنگستان(دفتر ششم)

رديف (id) : 268

گويش شناسي(ويژه نامه فرهنگستان) از يدالله ثمره+فرهنگستان زبان و اد

کتاب گويش شناسي(ويژه نامه فرهنگستان) توسط يدالله ثمره نوشته شده و در انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 0

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرهنگستان زبان و ادب فارسي

مترجم (Translate with) : علي محمد حق شناس

مولف (َAuthor) : يدالله ثمره

قیمت پشت‌جلد (price) : 15000

نام كتاب / عنوان (Title) : گويش شناسي(ويژه نامه فرهنگستان)

رديف (id) : 322