نشانه شناسي ادبي از رولان بارت+فرهنگ جاويد

کتاب نشانه شناسي ادبي توسط رولان بارت نوشته شده و در انتشارات فرهنگ جاويد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرهنگ جاويد

مترجم (Translate with) : ناصر فكوهي

مولف (َAuthor) : رولان بارت

قیمت پشت‌جلد (price) : 50000

نام كتاب / عنوان (Title) : نشانه شناسي ادبي

رديف (id) : 586

درآمدي به اساطير ايران از شاهرخ مسكوب+فرهنگ جاويد

کتاب درآمدي به اساطير ايران توسط شاهرخ مسكوب نوشته شده و در انتشارات فرهنگ جاويد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرهنگ جاويد

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : شاهرخ مسكوب

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : درآمدي به اساطير ايران

رديف (id) : 1011

گفت و گو در باغ از شاهرخ مسكوب+فرهنگ جاويد

کتاب گفت و گو در باغ توسط شاهرخ مسكوب نوشته شده و در انتشارات فرهنگ جاويد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : فرهنگ جاويد

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : شاهرخ مسكوب

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : گفت و گو در باغ

رديف (id) : 994