حافظ به سعي سايه (قطع وزيري) از حافظ +كارنامه

کتاب حافظ به سعي سايه (قطع وزيري) توسط حافظ نوشته شده و در انتشارات كارنامه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1385

نوبت چاپ (Print) : 12

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : كارنامه

مترجم (Translate with) : سايه

مولف (َAuthor) : حافظ

قیمت پشت‌جلد (price) : 700000

نام كتاب / عنوان (Title) : حافظ به سعي سايه (قطع وزيري)

رديف (id) : 37

از اين لحاظ از نجف دريابندري+كارنامه

کتاب از اين لحاظ توسط نجف دريابندري نوشته شده و در انتشارات كارنامه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : كارنامه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : نجف دريابندري

قیمت پشت‌جلد (price) : 325000

نام كتاب / عنوان (Title) : از اين لحاظ

رديف (id) : 349

دفاع لوژين از ولاديمير نابوكوف+كارنامه

کتاب دفاع لوژين توسط ولاديمير نابوكوف نوشته شده و در انتشارات كارنامه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1384

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : كارنامه

مترجم (Translate with) : رضا رضايي

مولف (َAuthor) : ولاديمير نابوكوف

قیمت پشت‌جلد (price) : 250000

نام كتاب / عنوان (Title) : دفاع لوژين

رديف (id) : 212

حافظ به سعي سايه(جيبي بدون قاب) از حافظ+كارنامه

کتاب حافظ به سعي سايه(جيبي بدون قاب) توسط حافظ نوشته شده و در انتشارات كارنامه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) :

نوبت چاپ (Print) :

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : كارنامه

مترجم (Translate with) : سايه

مولف (َAuthor) : حافظ

قیمت پشت‌جلد (price) : 460000

نام كتاب / عنوان (Title) : حافظ به سعي سايه(جيبي بدون قاب)

رديف (id) : 583