ويرايش از زبان ويراستاران(آنچه نويسندگان بايد درباره كار ويراستاران بدان

کتاب ويرايش از زبان ويراستاران(آنچه نويسندگان بايد درباره كار ويراستاران بدانند) توسط جرالد گراس نوشته شده و در انتشارات كتاب مهناز چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : كتاب مهناز

مترجم (Translate with) : رزا افتخاري مژده دقيقي

مولف (َAuthor) : جرالد گراس

قیمت پشت‌جلد (price) : 480000

نام كتاب / عنوان (Title) : ويرايش از زبان ويراستاران(آنچه نويسندگان بايد درباره كار ويراستاران بدانند)

رديف (id) : 797