معرفی و دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی

دانلود مستقیم کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود رایگان کتاب های فارسی – معرفی کتاب های ایرانی – کتابخانه اینترنتی فارسی

ويرايش از زبان ويراستاران(آنچه نويسندگان بايد درباره كار ويراستاران بدان

کتاب ويرايش از زبان ويراستاران(آنچه نويسندگان بايد درباره كار ويراستاران بدانند) توسط جرالد گراس نوشته شده و در انتشارات كتاب مهناز چاپ رسیده + دانلود پی ..

ادامه مطلب