مباني نظريه ادبي از هانس برتنس+ماهي

کتاب مباني نظريه ادبي توسط هانس برتنس نوشته شده و در انتشارات ماهي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 4

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ماهي

مترجم (Translate with) : محمدرضا ابوالقاسمي

مولف (َAuthor) : هانس برتنس

قیمت پشت‌جلد (price) : 170000

نام كتاب / عنوان (Title) : مباني نظريه ادبي

رديف (id) : 132

عشقي(سيماي نجيب يك آنارشيست) از محمد قائد+ماهي

کتاب عشقي(سيماي نجيب يك آنارشيست) توسط محمد قائد نوشته شده و در انتشارات ماهي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ماهي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد قائد

قیمت پشت‌جلد (price) : 220000

نام كتاب / عنوان (Title) : عشقي(سيماي نجيب يك آنارشيست)

رديف (id) : 736

كافكا به سوي ادبيات اقليت از ژيل دلوز فليكس گوتاري+ماهي

کتاب كافكا به سوي ادبيات اقليت توسط ژيل دلوز فليكس گوتاري نوشته شده و در انتشارات ماهي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ماهي

مترجم (Translate with) : شاپور بهيان

مولف (َAuthor) : ژيل دلوز فليكس گوتاري

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : كافكا به سوي ادبيات اقليت

رديف (id) : 530

عطر گوابا (گفت و گوهايي با گابريل كارسيا ماركز) از پلينيو مندوزا+ماهي

کتاب عطر گوابا (گفت و گوهايي با گابريل كارسيا ماركز) توسط پلينيو مندوزا نوشته شده و در انتشارات ماهي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ماهي

مترجم (Translate with) : مهدي فوري

مولف (َAuthor) : پلينيو مندوزا

قیمت پشت‌جلد (price) : 115000

نام كتاب / عنوان (Title) : عطر گوابا (گفت و گوهايي با گابريل كارسيا ماركز)

رديف (id) : 632

ادم اسميت از ادم اسميت+ماهي

کتاب ادم اسميت توسط ادم اسميت نوشته شده و در انتشارات ماهي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ماهي

مترجم (Translate with) : عبدالله كوثري

مولف (َAuthor) : ادم اسميت

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : ادم اسميت

رديف (id) : 1042

ويرژيل از جسپر گريفين+ماهي

کتاب ويرژيل توسط جسپر گريفين نوشته شده و در انتشارات ماهي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ماهي

مترجم (Translate with) : عبدالله كوثري

مولف (َAuthor) : جسپر گريفين

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : ويرژيل

رديف (id) : 795