بوي درخت گوياو(گفت و گو با گابريل گارسيا ماركز) از پلينيو مندوزا+مرك

کتاب بوي درخت گوياو(گفت و گو با گابريل گارسيا ماركز) توسط پلينيو مندوزا نوشته شده و در انتشارات مركز چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز

مترجم (Translate with) : ليلي گلستان

مولف (َAuthor) : پلينيو مندوزا

قیمت پشت‌جلد (price) : 95000

نام كتاب / عنوان (Title) : بوي درخت گوياو(گفت و گو با گابريل گارسيا ماركز)

رديف (id) : 986

هم شاعر هم شعر(تاملاتي در باب شعر و شاعران معاصر) از سايه اقتصادي دنيا+م

کتاب هم شاعر هم شعر(تاملاتي در باب شعر و شاعران معاصر) توسط سايه اقتصادي دنيا نوشته شده و در انتشارات مركز چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سايه اقتصادي دنيا

قیمت پشت‌جلد (price) : 135000

نام كتاب / عنوان (Title) : هم شاعر هم شعر(تاملاتي در باب شعر و شاعران معاصر)

رديف (id) : 683

جمهوري جهاني ادبيات از پاسكال كازانووا+مركز

کتاب جمهوري جهاني ادبيات توسط پاسكال كازانووا نوشته شده و در انتشارات مركز چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز

مترجم (Translate with) : شاپور اعتماد

مولف (َAuthor) : پاسكال كازانووا

قیمت پشت‌جلد (price) : 329000

نام كتاب / عنوان (Title) : جمهوري جهاني ادبيات

رديف (id) : 966

صفات وجهي در زبان فارسي از نگين ايلخاني پور+مركز

کتاب صفات وجهي در زبان فارسي توسط نگين ايلخاني پور نوشته شده و در انتشارات مركز چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : نگين ايلخاني پور

قیمت پشت‌جلد (price) : 145000

نام كتاب / عنوان (Title) : صفات وجهي در زبان فارسي

رديف (id) : 649

داستان كوتاه از يان ريد +مركز

کتاب داستان كوتاه توسط يان ريد نوشته شده و در انتشارات مركز چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1385

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز

مترجم (Translate with) : فرزانه طاهري

مولف (َAuthor) : يان ريد

قیمت پشت‌جلد (price) : 18000

نام كتاب / عنوان (Title) : داستان كوتاه

رديف (id) : 129

فرهنگ لغات زبان مخفي+مركز

کتاب فرهنگ لغات زبان مخفي توسط نوشته شده و در انتشارات مركز چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1382

نوبت چاپ (Print) : 4

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز

مترجم (Translate with) : مهدي سمائي

مولف (َAuthor) :

قیمت پشت‌جلد (price) : 50000

نام كتاب / عنوان (Title) : فرهنگ لغات زبان مخفي

رديف (id) : 1109

نوشته هاي پراكنده از بابك احمدي+مركز

کتاب نوشته هاي پراكنده توسط بابك احمدي نوشته شده و در انتشارات مركز چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : بابك احمدي

قیمت پشت‌جلد (price) : 249000

نام كتاب / عنوان (Title) : نوشته هاي پراكنده

رديف (id) : 987