ارمغان منوچهر مرتضوي از توفيق سبحاني+مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي

کتاب ارمغان منوچهر مرتضوي توسط توفيق سبحاني نوشته شده و در انتشارات مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : توفيق سبحاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 340000

نام كتاب / عنوان (Title) : ارمغان منوچهر مرتضوي

رديف (id) : 571

بيت ياب شاهنامه فردوسي(جلد12) از علي ايماني+مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي

کتاب بيت ياب شاهنامه فردوسي(جلد12) توسط علي ايماني نوشته شده و در انتشارات مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : علي ايماني

قیمت پشت‌جلد (price) : 350000

نام كتاب / عنوان (Title) : بيت ياب شاهنامه فردوسي(جلد12)

رديف (id) : 993