يادداشت هاي شاهنامه(با اصطلاحات و افزوده ها)(3جلدي) از جلال

کتاب يادداشت هاي شاهنامه(با اصطلاحات و افزوده ها)(3جلدي) توسط جلال خالقي مطلق نوشته شده و در انتشارات مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : جلال خالقي مطلق

قیمت پشت‌جلد (price) : 1800000

نام كتاب / عنوان (Title) : يادداشت هاي شاهنامه(با اصطلاحات و افزوده ها)(3جلدي)

رديف (id) : 380

دانش و فرزانگي(سيري در زندگي و آثار احمد منزوي) از علي رفيعي علامر+مركز دا

کتاب دانش و فرزانگي(سيري در زندگي و آثار احمد منزوي) توسط علي رفيعي علامر نوشته شده و در انتشارات مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي

مترجم (Translate with) : علي بهراميان

مولف (َAuthor) : علي رفيعي علامر

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : دانش و فرزانگي(سيري در زندگي و آثار احمد منزوي)

رديف (id) : 926

فهرست مقالات فارسي(در زمينه تحقيقات ايراني)(جلد9) از ايرج افشار+مركز دا

کتاب فهرست مقالات فارسي(در زمينه تحقيقات ايراني)(جلد9) توسط ايرج افشار نوشته شده و در انتشارات مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي

مترجم (Translate with) : ايران ناز كاشيان

مولف (َAuthor) : ايرج افشار

قیمت پشت‌جلد (price) : 320000

نام كتاب / عنوان (Title) : فهرست مقالات فارسي(در زمينه تحقيقات ايراني)(جلد9)

رديف (id) : 500

شيوه نامه دايرة المعارف بزرگ اسلامي از محمد خاكي+مركز دايرة المعارف ب

کتاب شيوه نامه دايرة المعارف بزرگ اسلامي توسط محمد خاكي نوشته شده و در انتشارات مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد خاكي

قیمت پشت‌جلد (price) : 220000

نام كتاب / عنوان (Title) : شيوه نامه دايرة المعارف بزرگ اسلامي

رديف (id) : 501

شاهنامه فردوسي همراه با خمسه نظامي(رحلي) از ابوالقاسم فردوسي+مركز دايرة المع

کتاب شاهنامه فردوسي همراه با خمسه نظامي(رحلي) توسط ابوالقاسم فردوسي نوشته شده و در انتشارات مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1379

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي

مترجم (Translate with) : نظامي گنجه اي

مولف (َAuthor) : ابوالقاسم فردوسي

قیمت پشت‌جلد (price) : 420000

نام كتاب / عنوان (Title) : شاهنامه فردوسي همراه با خمسه نظامي(رحلي)

رديف (id) : 182

فهرست مقالات فارسي در زمينهتحقيقات ايراني)(جلد8) از ايرج افشار+مركز دايرة

کتاب فهرست مقالات فارسي در زمينهتحقيقات ايراني)(جلد8) توسط ايرج افشار نوشته شده و در انتشارات مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي

مترجم (Translate with) : ايران ناز كاشيان

مولف (َAuthor) : ايرج افشار

قیمت پشت‌جلد (price) : 270000

نام كتاب / عنوان (Title) : فهرست مقالات فارسي در زمينهتحقيقات ايراني)(جلد8)

رديف (id) : 464

شاهنامه فردوسي(8جلدي)(رحلي) از ابوالقاسم فردوسي+مركز دايرة المعارف بزر

کتاب شاهنامه فردوسي(8جلدي)(رحلي) توسط ابوالقاسم فردوسي نوشته شده و در انتشارات مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 4

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي

مترجم (Translate with) : جلال خالقي مطلق

مولف (َAuthor) : ابوالقاسم فردوسي

قیمت پشت‌جلد (price) : 3700000

نام كتاب / عنوان (Title) : شاهنامه فردوسي(8جلدي)(رحلي)

رديف (id) : 227