طنز در كاغذ كاهي(بررسي چهار نشريه باباشمل توفيق چلنگر نسيم شمال) از عمران ص

کتاب طنز در كاغذ كاهي(بررسي چهار نشريه باباشمل توفيق چلنگر نسيم شمال) توسط عمران صالحي نوشته شده و در انتشارات مرواريد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مرواريد

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : عمران صالحي

قیمت پشت‌جلد (price) : 200000

نام كتاب / عنوان (Title) : طنز در كاغذ كاهي(بررسي چهار نشريه باباشمل توفيق چلنگر نسيم شمال)

رديف (id) : 1119

فرهنگ اصطلاحات ادبي از سيما داد+مرواريد

کتاب فرهنگ اصطلاحات ادبي توسط سيما داد نوشته شده و در انتشارات مرواريد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مرواريد

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سيما داد

قیمت پشت‌جلد (price) : 320000

نام كتاب / عنوان (Title) : فرهنگ اصطلاحات ادبي

رديف (id) : 64

ديوان رباعيات نيما يوشيج از نيما يوشيج+مرواريد

کتاب ديوان رباعيات نيما يوشيج توسط نيما يوشيج نوشته شده و در انتشارات مرواريد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مرواريد

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : نيما يوشيج

قیمت پشت‌جلد (price) : 98000

نام كتاب / عنوان (Title) : ديوان رباعيات نيما يوشيج

رديف (id) : 264

زخمه بر ساز زمان(فلسفه هنر و زندگي و نظريه ادبي نيما يوشيج) از

کتاب زخمه بر ساز زمان(فلسفه هنر و زندگي و نظريه ادبي نيما يوشيج) توسط ايليا ديانوش نوشته شده و در انتشارات مرواريد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مرواريد

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ايليا ديانوش

قیمت پشت‌جلد (price) : 320000

نام كتاب / عنوان (Title) : زخمه بر ساز زمان(فلسفه هنر و زندگي و نظريه ادبي نيما يوشيج)

رديف (id) : 1038

چيزهايي هست كه نمي داني(مصاحبه با 20 چهره ادبي هنري) از مينا حسين نژاد+مرواريد

کتاب چيزهايي هست كه نمي داني(مصاحبه با 20 چهره ادبي هنري) توسط مينا حسين نژاد نوشته شده و در انتشارات مرواريد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مرواريد

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مينا حسين نژاد

قیمت پشت‌جلد (price) : 270000

نام كتاب / عنوان (Title) : چيزهايي هست كه نمي داني(مصاحبه با 20 چهره ادبي هنري)

رديف (id) : 823

طليعه تجدد در شعر فارسي از احمد كريمي حكاك +مرواريد

کتاب طليعه تجدد در شعر فارسي توسط احمد كريمي حكاك نوشته شده و در انتشارات مرواريد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مرواريد

مترجم (Translate with) : مسعود جعفري

مولف (َAuthor) : احمد كريمي حكاك

قیمت پشت‌جلد (price) : 290000

نام كتاب / عنوان (Title) : طليعه تجدد در شعر فارسي

رديف (id) : 98

شط شيرين پر شوكت از عباس زرياب خويي+مرواريد

کتاب شط شيرين پر شوكت توسط عباس زرياب خويي نوشته شده و در انتشارات مرواريد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1387

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مرواريد

مترجم (Translate with) : ميلاد عظيمي

مولف (َAuthor) : عباس زرياب خويي

قیمت پشت‌جلد (price) : 200000

نام كتاب / عنوان (Title) : شط شيرين پر شوكت

رديف (id) : 892

از شهر خدا تا شهر انسان(نقد و بررسي ادبيات كلاسيك و معاصر) از محمد دهقاني

کتاب از شهر خدا تا شهر انسان(نقد و بررسي ادبيات كلاسيك و معاصر) توسط محمد دهقاني نوشته شده و در انتشارات مرواريد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مرواريد

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد دهقاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 90000

نام كتاب / عنوان (Title) : از شهر خدا تا شهر انسان(نقد و بررسي ادبيات كلاسيك و معاصر)

رديف (id) : 1070