زندگي و آثار ژاله اصفهاني از پريچهر سلطاني+مهر آزاد

کتاب زندگي و آثار ژاله اصفهاني توسط پريچهر سلطاني نوشته شده و در انتشارات مهر آزاد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مهر آزاد

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : پريچهر سلطاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 55000

نام كتاب / عنوان (Title) : زندگي و آثار ژاله اصفهاني

رديف (id) : 928