معناي معنا نگاهي ديگر(گفتاري چند در حوزه تئوري ادبي) از رضا قنادان+م

کتاب معناي معنا نگاهي ديگر(گفتاري چند در حوزه تئوري ادبي) توسط رضا قنادان نوشته شده و در انتشارات مهر ويستا چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مهر ويستا

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : رضا قنادان

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : معناي معنا نگاهي ديگر(گفتاري چند در حوزه تئوري ادبي)

رديف (id) : 1079