واژه نامه هنر داستان نويسي(فرهنگ تفصيلي اصطلاح هاي ادبيات داستاني) از

کتاب واژه نامه هنر داستان نويسي(فرهنگ تفصيلي اصطلاح هاي ادبيات داستاني) توسط ميمنت ميرصادقي نوشته شده و در انتشارات مهناز چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مهناز

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ميمنت ميرصادقي

قیمت پشت‌جلد (price) : 350000

نام كتاب / عنوان (Title) : واژه نامه هنر داستان نويسي(فرهنگ تفصيلي اصطلاح هاي ادبيات داستاني)

رديف (id) : 19