مكاشفه موخر از ايوب آقاخاني+موغام

کتاب مكاشفه موخر توسط ايوب آقاخاني نوشته شده و در انتشارات موغام چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : موغام

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ايوب آقاخاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : مكاشفه موخر

رديف (id) : 572

باياتي اوسطوره باخيميندان از علي سلامت+موغام

کتاب باياتي اوسطوره باخيميندان توسط علي سلامت نوشته شده و در انتشارات موغام چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : موغام

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : علي سلامت

قیمت پشت‌جلد (price) : 40000

نام كتاب / عنوان (Title) : باياتي اوسطوره باخيميندان

رديف (id) : 888

آجي گولوش لر(تلخند ها) از منصور خانلو+موغام

کتاب آجي گولوش لر(تلخند ها) توسط منصور خانلو نوشته شده و در انتشارات موغام چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : موغام

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : منصور خانلو

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : آجي گولوش لر(تلخند ها)

رديف (id) : 1104

پايان تك زباني(سيزده گفتگوي پژوهشي درباره حق زبان مادري) از اصغر زارع كهنموي

کتاب پايان تك زباني(سيزده گفتگوي پژوهشي درباره حق زبان مادري) توسط اصغر زارع كهنمويي نوشته شده و در انتشارات موغام چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : موغام

مترجم (Translate with) : عبدالله رمضان زاده

مولف (َAuthor) : اصغر زارع كهنمويي

قیمت پشت‌جلد (price) : 140000

نام كتاب / عنوان (Title) : پايان تك زباني(سيزده گفتگوي پژوهشي درباره حق زبان مادري)

رديف (id) : 1035

بيز تاريخين آلزايمئريييك از اوختاي وطن خواه+موغام

کتاب بيز تاريخين آلزايمئريييك توسط اوختاي وطن خواه نوشته شده و در انتشارات موغام چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : موغام

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : اوختاي وطن خواه

قیمت پشت‌جلد (price) : 60000

نام كتاب / عنوان (Title) : بيز تاريخين آلزايمئريييك

رديف (id) : 704