اسطوره عشق و عاشقي در چند عشق نامه فارسي از جلال ستاري+ميترا

کتاب اسطوره عشق و عاشقي در چند عشق نامه فارسي توسط جلال ستاري نوشته شده و در انتشارات ميترا چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ميترا

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : جلال ستاري

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : اسطوره عشق و عاشقي در چند عشق نامه فارسي

رديف (id) : 903

ماهيت شناسي مينيماليسم و بررسي داستان هاي مينيمال فارسي(از آغاز تا

کتاب ماهيت شناسي مينيماليسم و بررسي داستان هاي مينيمال فارسي(از آغاز تا امروز) توسط مهدي خادمي كولايي نوشته شده و در انتشارات ميترا چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ميترا

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مهدي خادمي كولايي

قیمت پشت‌جلد (price) : 145000

نام كتاب / عنوان (Title) : ماهيت شناسي مينيماليسم و بررسي داستان هاي مينيمال فارسي(از آغاز تا امروز)

رديف (id) : 596

بيان از سيروس شميسا+ميترا

کتاب بيان توسط سيروس شميسا نوشته شده و در انتشارات ميترا چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 4

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ميترا

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سيروس شميسا

قیمت پشت‌جلد (price) : 200000

نام كتاب / عنوان (Title) : بيان

رديف (id) : 30

نقد ادبي از سيروس شميسا+ميترا

کتاب نقد ادبي توسط سيروس شميسا نوشته شده و در انتشارات ميترا چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ميترا

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سيروس شميسا

قیمت پشت‌جلد (price) : 270000

نام كتاب / عنوان (Title) : نقد ادبي

رديف (id) : 119

نگاهي تازه به بديع از سيروس شميسا+ميترا

کتاب نگاهي تازه به بديع توسط سيروس شميسا نوشته شده و در انتشارات ميترا چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ميترا

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سيروس شميسا

قیمت پشت‌جلد (price) : 90000

نام كتاب / عنوان (Title) : نگاهي تازه به بديع

رديف (id) : 1055

كليات سبك شناسي از سيروس شميسا+ميترا

کتاب كليات سبك شناسي توسط سيروس شميسا نوشته شده و در انتشارات ميترا چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ميترا

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سيروس شميسا

قیمت پشت‌جلد (price) : 225000

نام كتاب / عنوان (Title) : كليات سبك شناسي

رديف (id) : 94

انواع ادبي(ويرايش چهارم) از سيروس شميسا+ميترا

کتاب انواع ادبي(ويرايش چهارم) توسط سيروس شميسا نوشته شده و در انتشارات ميترا چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ميترا

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سيروس شميسا

قیمت پشت‌جلد (price) : 200000

نام كتاب / عنوان (Title) : انواع ادبي(ويرايش چهارم)

رديف (id) : 76

سبك شناسي نثر از سيروس شميسا+ميترا

کتاب سبك شناسي نثر توسط سيروس شميسا نوشته شده و در انتشارات ميترا چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ميترا

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سيروس شميسا

قیمت پشت‌جلد (price) : 225000

نام كتاب / عنوان (Title) : سبك شناسي نثر

رديف (id) : 31

حقيقة الحديقة(گزينش و گزارش از تمام باب هاي حديقة الحقيقة سنايي غزنوي) از حم

کتاب حقيقة الحديقة(گزينش و گزارش از تمام باب هاي حديقة الحقيقة سنايي غزنوي) توسط حميرا زمردي نوشته شده و در انتشارات ميترا چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ميترا

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حميرا زمردي

قیمت پشت‌جلد (price) : 145000

نام كتاب / عنوان (Title) : حقيقة الحديقة(گزينش و گزارش از تمام باب هاي حديقة الحقيقة سنايي غزنوي)

رديف (id) : 597

معاني از سيروس شميسا+ميترا

کتاب معاني توسط سيروس شميسا نوشته شده و در انتشارات ميترا چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 4

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ميترا

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سيروس شميسا

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : معاني

رديف (id) : 29