چرا نويسنده بزرگي نشدم(پژوهشي كيفي به روش فرهنگ نگاري روايي) از بهار ره

کتاب چرا نويسنده بزرگي نشدم(پژوهشي كيفي به روش فرهنگ نگاري روايي) توسط بهار رهادوست نوشته شده و در انتشارات ناهيد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ناهيد

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : بهار رهادوست

قیمت پشت‌جلد (price) : 85000

نام كتاب / عنوان (Title) : چرا نويسنده بزرگي نشدم(پژوهشي كيفي به روش فرهنگ نگاري روايي)

رديف (id) : 527

رباعيات ابوسعيد ابوالخير خيام بابا طاهر از ابوسعيد ابوالخير خيام باباطاهر+

کتاب رباعيات ابوسعيد ابوالخير خيام بابا طاهر توسط ابوسعيد ابوالخير خيام باباطاهر نوشته شده و در انتشارات ناهيد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1387

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ناهيد

مترجم (Translate with) : جهانگير منصور

مولف (َAuthor) : ابوسعيد ابوالخير خيام باباطاهر

قیمت پشت‌جلد (price) : 230000

نام كتاب / عنوان (Title) : رباعيات ابوسعيد ابوالخير خيام بابا طاهر

رديف (id) : 22

رباعيات خيام(2زبانه) از حكيم عمر خيام +ناهيد

کتاب رباعيات خيام(2زبانه) توسط حكيم عمر خيام نوشته شده و در انتشارات ناهيد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 6

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ناهيد

مترجم (Translate with) : محمدعلي فروغي

مولف (َAuthor) : حكيم عمر خيام

قیمت پشت‌جلد (price) : 250000

نام كتاب / عنوان (Title) : رباعيات خيام(2زبانه)

رديف (id) : 844

سير بي سلوك(مباحثي در زمينه دين فلسفه زبان نقد و شعر) از بهاءالدين خرمشاهي +ناهي

کتاب سير بي سلوك(مباحثي در زمينه دين فلسفه زبان نقد و شعر) توسط بهاءالدين خرمشاهي نوشته شده و در انتشارات ناهيد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1376

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ناهيد

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : بهاءالدين خرمشاهي

قیمت پشت‌جلد (price) : 125000

نام كتاب / عنوان (Title) : سير بي سلوك(مباحثي در زمينه دين فلسفه زبان نقد و شعر)

رديف (id) : 18

صرف و نحو و اصول تجزيه و تركيب از محمد خوانساري+ناهيد

کتاب صرف و نحو و اصول تجزيه و تركيب توسط محمد خوانساري نوشته شده و در انتشارات ناهيد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 20

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ناهيد

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد خوانساري

قیمت پشت‌جلد (price) : 140000

نام كتاب / عنوان (Title) : صرف و نحو و اصول تجزيه و تركيب

رديف (id) : 861

كژتابي هاي ذهن و زبان(طنزي تازه) از بهاءالدين خرمشاهي +ناهيد

کتاب كژتابي هاي ذهن و زبان(طنزي تازه) توسط بهاءالدين خرمشاهي نوشته شده و در انتشارات ناهيد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ناهيد

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : بهاءالدين خرمشاهي

قیمت پشت‌جلد (price) : 180000

نام كتاب / عنوان (Title) : كژتابي هاي ذهن و زبان(طنزي تازه)

رديف (id) : 97