مقدمات تكنولوژي آموزشي احديان از محمد احديان +نشر و تبليغ بشري

کتاب مقدمات تكنولوژي آموزشي احديان توسط محمد احديان نوشته شده و در انتشارات نشر و تبليغ بشري چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1384

نوبت چاپ (Print) : 30

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر و تبليغ بشري

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد احديان

قیمت پشت‌جلد (price) : 36000

نام كتاب / عنوان (Title) : مقدمات تكنولوژي آموزشي احديان

رديف (id) : 33