داستان بر دار كردن حسنك وزير(كتاب سخنگو) از اردلان ضرغام+نوين كتاب گويا

کتاب داستان بر دار كردن حسنك وزير(كتاب سخنگو) توسط اردلان ضرغام نوشته شده و در انتشارات نوين كتاب گويا چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نوين كتاب گويا

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : اردلان ضرغام

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : داستان بر دار كردن حسنك وزير(كتاب سخنگو)

رديف (id) : 616