اين هنر شعر بورخس از بورخس +نيلوفر

کتاب اين هنر شعر بورخس توسط بورخس نوشته شده و در انتشارات نيلوفر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نيلوفر

مترجم (Translate with) : متين رزم

مولف (َAuthor) : بورخس

قیمت پشت‌جلد (price) : 28000

نام كتاب / عنوان (Title) : اين هنر شعر بورخس

رديف (id) : 118

مباني نقد ادبي از ويلفرد گرين+نيلوفر

کتاب مباني نقد ادبي توسط ويلفرد گرين نوشته شده و در انتشارات نيلوفر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نيلوفر

مترجم (Translate with) : فرزانه طاهري

مولف (َAuthor) : ويلفرد گرين

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : مباني نقد ادبي

رديف (id) : 150

تاريخ نقد جديد(جلد2) از رنه ولك+نيلوفر

کتاب تاريخ نقد جديد(جلد2) توسط رنه ولك نوشته شده و در انتشارات نيلوفر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نيلوفر

مترجم (Translate with) : سعيد ارباب شيراني

مولف (َAuthor) : رنه ولك

قیمت پشت‌جلد (price) : 280000

نام كتاب / عنوان (Title) : تاريخ نقد جديد(جلد2)

رديف (id) : 836

تفسير هاي زندگي(جيبي) از ويل وآريل دورانت+نيلوفر

کتاب تفسير هاي زندگي(جيبي) توسط ويل وآريل دورانت نوشته شده و در انتشارات نيلوفر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 6

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نيلوفر

مترجم (Translate with) : ابراهيم مشعري

مولف (َAuthor) : ويل وآريل دورانت

قیمت پشت‌جلد (price) : 170000

نام كتاب / عنوان (Title) : تفسير هاي زندگي(جيبي)

رديف (id) : 215

تاريخ نقد جديد(جلد4-2) از رنه ولك +نيلوفر

کتاب تاريخ نقد جديد(جلد4-2) توسط رنه ولك نوشته شده و در انتشارات نيلوفر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نيلوفر

مترجم (Translate with) : سعيد ارباب شيراني

مولف (َAuthor) : رنه ولك

قیمت پشت‌جلد (price) : 225000

نام كتاب / عنوان (Title) : تاريخ نقد جديد(جلد4-2)

رديف (id) : 845

متن قدرت حقيقت از نصر حامد ابوزيد+نيلوفر

کتاب متن قدرت حقيقت توسط نصر حامد ابوزيد نوشته شده و در انتشارات نيلوفر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نيلوفر

مترجم (Translate with) : احسان موسوي خلخالي

مولف (َAuthor) : نصر حامد ابوزيد

قیمت پشت‌جلد (price) : 240000

نام كتاب / عنوان (Title) : متن قدرت حقيقت

رديف (id) : 1018

تاريخ نقد جديد(جلد7) از رنه ولك+نيلوفر

کتاب تاريخ نقد جديد(جلد7) توسط رنه ولك نوشته شده و در انتشارات نيلوفر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نيلوفر

مترجم (Translate with) : سعيد اربابي شيراني

مولف (َAuthor) : رنه ولك

قیمت پشت‌جلد (price) : 370000

نام كتاب / عنوان (Title) : تاريخ نقد جديد(جلد7)

رديف (id) : 316

اختيارات شاعري و مقاله هاي ديگر در عروض فارسي از ابوالحسن نجفي+نيلوفر

کتاب اختيارات شاعري و مقاله هاي ديگر در عروض فارسي توسط ابوالحسن نجفي نوشته شده و در انتشارات نيلوفر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نيلوفر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ابوالحسن نجفي

قیمت پشت‌جلد (price) : 180000

نام كتاب / عنوان (Title) : اختيارات شاعري و مقاله هاي ديگر در عروض فارسي

رديف (id) : 741

سعدي از ضياء موحد+نيلوفر

کتاب سعدي توسط ضياء موحد نوشته شده و در انتشارات نيلوفر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نيلوفر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ضياء موحد

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : سعدي

رديف (id) : 543

با اسب چوبين كلمات از داوود ملكي+نيلوفر

کتاب با اسب چوبين كلمات توسط داوود ملكي نوشته شده و در انتشارات نيلوفر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1387

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نيلوفر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : داوود ملكي

قیمت پشت‌جلد (price) : 25000

نام كتاب / عنوان (Title) : با اسب چوبين كلمات

رديف (id) : 886