گفتن واقعيت به صاحبان قدرت از علي ميرزائي+نگاره آفتاب

کتاب گفتن واقعيت به صاحبان قدرت توسط علي ميرزائي نوشته شده و در انتشارات نگاره آفتاب چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نگاره آفتاب

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : علي ميرزائي

قیمت پشت‌جلد (price) : 320000

نام كتاب / عنوان (Title) : گفتن واقعيت به صاحبان قدرت

رديف (id) : 699

ماركسيسم و نقد ادبي(گفتار هايي در نقد ادبي و نقد هنري) از مجموع

کتاب ماركسيسم و نقد ادبي(گفتار هايي در نقد ادبي و نقد هنري) توسط مجموع مقالات نوشته شده و در انتشارات نگاره آفتاب چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نگاره آفتاب

مترجم (Translate with) : علي ميرزائي

مولف (َAuthor) : مجموع مقالات

قیمت پشت‌جلد (price) : 200000

نام كتاب / عنوان (Title) : ماركسيسم و نقد ادبي(گفتار هايي در نقد ادبي و نقد هنري)

رديف (id) : 1086