فارسي عمومي و آيين نگارش از احمد گلي+هاشمي سودمند

کتاب فارسي عمومي و آيين نگارش توسط احمد گلي نوشته شده و در انتشارات هاشمي سودمند چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1383

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : هاشمي سودمند

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : احمد گلي

قیمت پشت‌جلد (price) : 25000

نام كتاب / عنوان (Title) : فارسي عمومي و آيين نگارش

رديف (id) : 1130