شاهنامه فردوسي(شرح ابيات و عبارات تعابير و استعارات)(جلد1) از مهري بهفر+هير

کتاب شاهنامه فردوسي(شرح ابيات و عبارات تعابير و استعارات)(جلد1) توسط مهري بهفر نوشته شده و در انتشارات هيرمند چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1380

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : هيرمند

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مهري بهفر

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : شاهنامه فردوسي(شرح ابيات و عبارات تعابير و استعارات)(جلد1)

رديف (id) : 163

داستان هاي شاهنامه از منوچهر دانش پژوه+هيرمند

کتاب داستان هاي شاهنامه توسط منوچهر دانش پژوه نوشته شده و در انتشارات هيرمند چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : هيرمند

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : منوچهر دانش پژوه

قیمت پشت‌جلد (price) : 98000

نام كتاب / عنوان (Title) : داستان هاي شاهنامه

رديف (id) : 315

زندگي و اشعار سري از محمود رفيعي +هيرمند

کتاب زندگي و اشعار سري توسط محمود رفيعي نوشته شده و در انتشارات هيرمند چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1385

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : هيرمند

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمود رفيعي

قیمت پشت‌جلد (price) : 25000

نام كتاب / عنوان (Title) : زندگي و اشعار سري

رديف (id) : 107

دانه دانه مي چينم(گزيده كشكول شيخ بهايي) از شيخ بهايي+هيرمند

کتاب دانه دانه مي چينم(گزيده كشكول شيخ بهايي) توسط شيخ بهايي نوشته شده و در انتشارات هيرمند چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : هيرمند

مترجم (Translate with) : محمد قاسم زاده

مولف (َAuthor) : شيخ بهايي

قیمت پشت‌جلد (price) : 32500

نام كتاب / عنوان (Title) : دانه دانه مي چينم(گزيده كشكول شيخ بهايي)

رديف (id) : 1064