ياد هدايت 81 از جهانگير هدايت +ورجاوند

کتاب ياد هدايت 81 توسط جهانگير هدايت نوشته شده و در انتشارات ورجاوند چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) :

نوبت چاپ (Print) : 0

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ورجاوند

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : جهانگير هدايت

قیمت پشت‌جلد (price) : 50000

نام كتاب / عنوان (Title) : ياد هدايت 81

رديف (id) : 68

خاقاني شرواني(نقد و پژوهش) از احمد سلطاني +ورجاوند

کتاب خاقاني شرواني(نقد و پژوهش) توسط احمد سلطاني نوشته شده و در انتشارات ورجاوند چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1387

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ورجاوند

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : احمد سلطاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 40000

نام كتاب / عنوان (Title) : خاقاني شرواني(نقد و پژوهش)

رديف (id) : 56