ديوان حافظ(2زبانه)(قابدار)+يساولي

کتاب ديوان حافظ(2زبانه)(قابدار) توسط نوشته شده و در انتشارات يساولي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1381

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : يساولي

مترجم (Translate with) : سليم نيساري

مولف (َAuthor) :

قیمت پشت‌جلد (price) : 250000

نام كتاب / عنوان (Title) : ديوان حافظ(2زبانه)(قابدار)

رديف (id) : 219

رباعيات خيام(5زبانه مينياتور فرشچيان)(رحلي قابدار) از خيام+يساولي

کتاب رباعيات خيام(5زبانه مينياتور فرشچيان)(رحلي قابدار) توسط خيام نوشته شده و در انتشارات يساولي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) :

نوبت چاپ (Print) :

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : يساولي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : خيام

قیمت پشت‌جلد (price) : 1100000

نام كتاب / عنوان (Title) : رباعيات خيام(5زبانه مينياتور فرشچيان)(رحلي قابدار)

رديف (id) : 470