زنده رود(شماره59زمستان93)(فصلنامه فرهنگ ادب و تاريخ) از مجموع نويسندان+پارسا

کتاب زنده رود(شماره59زمستان93)(فصلنامه فرهنگ ادب و تاريخ) توسط مجموع نويسندان نوشته شده و در انتشارات پارسا چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) :

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : پارسا

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مجموع نويسندان

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : زنده رود(شماره59زمستان93)(فصلنامه فرهنگ ادب و تاريخ)

رديف (id) : 962