فرهنگ و متن(گفتمان و روش شناسي پژوهش اجتماعي و مطالعات فرهنگي) از آليسون لي+پ

کتاب فرهنگ و متن(گفتمان و روش شناسي پژوهش اجتماعي و مطالعات فرهنگي) توسط آليسون لي نوشته شده و در انتشارات پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

مترجم (Translate with) : حسن چاوشيان

مولف (َAuthor) : آليسون لي

قیمت پشت‌جلد (price) : 101000

نام كتاب / عنوان (Title) : فرهنگ و متن(گفتمان و روش شناسي پژوهش اجتماعي و مطالعات فرهنگي)

رديف (id) : 476