قلمرو ادبيات حماسي ايران(جلد1) از حسين رزمجو+پژوهشگاه علوم ا

کتاب قلمرو ادبيات حماسي ايران(جلد1) توسط حسين رزمجو نوشته شده و در انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حسين رزمجو

قیمت پشت‌جلد (price) : 75000

نام كتاب / عنوان (Title) : قلمرو ادبيات حماسي ايران(جلد1)

رديف (id) : 911

ايران شناسان و ادبيات فارسي از محمد رستمي+پژوهشگاه علوم انساني و م

کتاب ايران شناسان و ادبيات فارسي توسط محمد رستمي نوشته شده و در انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد رستمي

قیمت پشت‌جلد (price) : 220000

نام كتاب / عنوان (Title) : ايران شناسان و ادبيات فارسي

رديف (id) : 943

درآمدي بر جامعه شناسي زبان از يحيي مدرسي+پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهن

کتاب درآمدي بر جامعه شناسي زبان توسط يحيي مدرسي نوشته شده و در انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : يحيي مدرسي

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : درآمدي بر جامعه شناسي زبان

رديف (id) : 441

روايت پژوهي داستان هاي عاميانه ايراني از دكتر مريم شريف نسب+پژوهش

کتاب روايت پژوهي داستان هاي عاميانه ايراني توسط دكتر مريم شريف نسب نوشته شده و در انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : دكتر مريم شريف نسب

قیمت پشت‌جلد (price) : 185000

نام كتاب / عنوان (Title) : روايت پژوهي داستان هاي عاميانه ايراني

رديف (id) : 790

ارزش هاي فرهنگي نهفته(در گزيده اي از مثل ها و تعبير هاي كنايي فا

کتاب ارزش هاي فرهنگي نهفته(در گزيده اي از مثل ها و تعبير هاي كنايي فارسي) توسط ناهيد مويد حكمت نوشته شده و در انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ناهيد مويد حكمت

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : ارزش هاي فرهنگي نهفته(در گزيده اي از مثل ها و تعبير هاي كنايي فارسي)

رديف (id) : 940

قلمرو ادبيات حماسي ايران(جلد2) از حسين رزمجو+پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات

کتاب قلمرو ادبيات حماسي ايران(جلد2) توسط حسين رزمجو نوشته شده و در انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1381

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حسين رزمجو

قیمت پشت‌جلد (price) : 95000

نام كتاب / عنوان (Title) : قلمرو ادبيات حماسي ايران(جلد2)

رديف (id) : 868

واژه نامه و واژه نماي كنز الاسرار مازندراني(ديوان امير پازواري) ا

کتاب واژه نامه و واژه نماي كنز الاسرار مازندراني(ديوان امير پازواري) توسط گيتي شكري نوشته شده و در انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1387

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : گيتي شكري

قیمت پشت‌جلد (price) : 75000

نام كتاب / عنوان (Title) : واژه نامه و واژه نماي كنز الاسرار مازندراني(ديوان امير پازواري)

رديف (id) : 894

تاريخ ادبيات روسيه(از ابتدا تا پايان قرن نوزدهم) از جان اله كريمي مطهر+پ

کتاب تاريخ ادبيات روسيه(از ابتدا تا پايان قرن نوزدهم) توسط جان اله كريمي مطهر نوشته شده و در انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : جان اله كريمي مطهر

قیمت پشت‌جلد (price) : 55000

نام كتاب / عنوان (Title) : تاريخ ادبيات روسيه(از ابتدا تا پايان قرن نوزدهم)

رديف (id) : 952

شرح امثال و حكم نهاوندي(3جلدي) از محمد رستمي+پژوهشگاه علوم انساني و م

کتاب شرح امثال و حكم نهاوندي(3جلدي) توسط محمد رستمي نوشته شده و در انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد رستمي

قیمت پشت‌جلد (price) : 650000

نام كتاب / عنوان (Title) : شرح امثال و حكم نهاوندي(3جلدي)

رديف (id) : 460

بانو گشسب نامه از روح انگيز كراچي+پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

کتاب بانو گشسب نامه توسط روح انگيز كراچي نوشته شده و در انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : روح انگيز كراچي

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : بانو گشسب نامه

رديف (id) : 146