معرفی و دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی

دانلود مستقیم کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود رایگان کتاب های فارسی – معرفی کتاب های ایرانی – کتابخانه اینترنتی فارسی

قلمرو ادبيات حماسي ايران(جلد1) از حسين رزمجو+پژوهشگاه علوم ا

کتاب قلمرو ادبيات حماسي ايران(جلد1) توسط حسين رزمجو نوشته شده و در انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف سال چاپ ..

ادامه مطلب

ايران شناسان و ادبيات فارسي از محمد رستمي+پژوهشگاه علوم انساني و م

کتاب ايران شناسان و ادبيات فارسي توسط محمد رستمي نوشته شده و در انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف سال چاپ..

ادامه مطلب

درآمدي بر جامعه شناسي زبان از يحيي مدرسي+پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهن

کتاب درآمدي بر جامعه شناسي زبان توسط يحيي مدرسي نوشته شده و در انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف سال چاپ (Year) ..

ادامه مطلب

روايت پژوهي داستان هاي عاميانه ايراني از دكتر مريم شريف نسب+پژوهش

کتاب روايت پژوهي داستان هاي عاميانه ايراني توسط دكتر مريم شريف نسب نوشته شده و در انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف سال ..

ادامه مطلب

ارزش هاي فرهنگي نهفته(در گزيده اي از مثل ها و تعبير هاي كنايي فا

کتاب ارزش هاي فرهنگي نهفته(در گزيده اي از مثل ها و تعبير هاي كنايي فارسي) توسط ناهيد مويد حكمت نوشته شده و در انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات..

ادامه مطلب

قلمرو ادبيات حماسي ايران(جلد2) از حسين رزمجو+پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات

کتاب قلمرو ادبيات حماسي ايران(جلد2) توسط حسين رزمجو نوشته شده و در انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف سال چاپ ..

ادامه مطلب

واژه نامه و واژه نماي كنز الاسرار مازندراني(ديوان امير پازواري) ا

کتاب واژه نامه و واژه نماي كنز الاسرار مازندراني(ديوان امير پازواري) توسط گيتي شكري نوشته شده و در انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي چاپ..

ادامه مطلب

تاريخ ادبيات روسيه(از ابتدا تا پايان قرن نوزدهم) از جان اله كريمي مطهر+پ

کتاب تاريخ ادبيات روسيه(از ابتدا تا پايان قرن نوزدهم) توسط جان اله كريمي مطهر نوشته شده و در انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي چاپ رسید..

ادامه مطلب

شرح امثال و حكم نهاوندي(3جلدي) از محمد رستمي+پژوهشگاه علوم انساني و م

کتاب شرح امثال و حكم نهاوندي(3جلدي) توسط محمد رستمي نوشته شده و در انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف سال چاپ..

ادامه مطلب

بانو گشسب نامه از روح انگيز كراچي+پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

کتاب بانو گشسب نامه توسط روح انگيز كراچي نوشته شده و در انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف سال چاپ (Year) : 1393 ..

ادامه مطلب