گنجه دن گليرم يوكوم چيچك دير(اشعار تركي نظامي گنجه) از صديار وظيفه+پژ

کتاب گنجه دن گليرم يوكوم چيچك دير(اشعار تركي نظامي گنجه) توسط صديار وظيفه نوشته شده و در انتشارات پژوهش دانش چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : پژوهش دانش

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : صديار وظيفه

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : گنجه دن گليرم يوكوم چيچك دير(اشعار تركي نظامي گنجه)

رديف (id) : 641