خيام صادق(مجموعه آثار صادق هدايت درباره خيام) از جهانگير هدايت+چشمه

کتاب خيام صادق(مجموعه آثار صادق هدايت درباره خيام) توسط جهانگير هدايت نوشته شده و در انتشارات چشمه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 4

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : چشمه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : جهانگير هدايت

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : خيام صادق(مجموعه آثار صادق هدايت درباره خيام)

رديف (id) : 929

فتوت نامه ها و رسائل خاكساريه(سي رساله) از مهران افشاري+چشمه

کتاب فتوت نامه ها و رسائل خاكساريه(سي رساله) توسط مهران افشاري نوشته شده و در انتشارات چشمه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : چشمه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مهران افشاري

قیمت پشت‌جلد (price) : 350000

نام كتاب / عنوان (Title) : فتوت نامه ها و رسائل خاكساريه(سي رساله)

رديف (id) : 749

انسان و حيوان(گردآوري و مقدمه) از جهانگير هدايت+چشمه

کتاب انسان و حيوان(گردآوري و مقدمه) توسط جهانگير هدايت نوشته شده و در انتشارات چشمه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : چشمه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : جهانگير هدايت

قیمت پشت‌جلد (price) : 70000

نام كتاب / عنوان (Title) : انسان و حيوان(گردآوري و مقدمه)

رديف (id) : 1121

مثل خون در رگ هاي من(نامه هاي احمد شاملو به آيدا) از احمد شاملو+چشمه

کتاب مثل خون در رگ هاي من(نامه هاي احمد شاملو به آيدا) توسط احمد شاملو نوشته شده و در انتشارات چشمه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 4

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : چشمه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : احمد شاملو

قیمت پشت‌جلد (price) : 250000

نام كتاب / عنوان (Title) : مثل خون در رگ هاي من(نامه هاي احمد شاملو به آيدا)

رديف (id) : 998

شعار نويسي بر ديوار كاغذي(از متن و حاشيه ادبيات معاصر) از امير احمد

کتاب شعار نويسي بر ديوار كاغذي(از متن و حاشيه ادبيات معاصر) توسط امير احمدي آريان نوشته شده و در انتشارات چشمه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : چشمه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : امير احمدي آريان

قیمت پشت‌جلد (price) : 75000

نام كتاب / عنوان (Title) : شعار نويسي بر ديوار كاغذي(از متن و حاشيه ادبيات معاصر)

رديف (id) : 976

هوا را از من بگير خنده ات را نه از پابلو نرودا+چشمه

کتاب هوا را از من بگير خنده ات را نه توسط پابلو نرودا نوشته شده و در انتشارات چشمه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 26

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : چشمه

مترجم (Translate with) : احمد پوري

مولف (َAuthor) : پابلو نرودا

قیمت پشت‌جلد (price) : 75000

نام كتاب / عنوان (Title) : هوا را از من بگير خنده ات را نه

رديف (id) : 1053

دانش نشانه گذاري در خط فارسي از ناصر نيكوبخت+چشمه

کتاب دانش نشانه گذاري در خط فارسي توسط ناصر نيكوبخت نوشته شده و در انتشارات چشمه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : چشمه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ناصر نيكوبخت

قیمت پشت‌جلد (price) : 48000

نام كتاب / عنوان (Title) : دانش نشانه گذاري در خط فارسي

رديف (id) : 941

قطره محال انديش(2) گفت و گزار سپنج از محمود دولت آبادي+چشمه

کتاب قطره محال انديش(2) گفت و گزار سپنج توسط محمود دولت آبادي نوشته شده و در انتشارات چشمه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : چشمه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمود دولت آبادي

قیمت پشت‌جلد (price) : 200000

نام كتاب / عنوان (Title) : قطره محال انديش(2) گفت و گزار سپنج

رديف (id) : 638

قلندر نامه اي به نام آداب الطريق از مهران افشاري+چشمه

کتاب قلندر نامه اي به نام آداب الطريق توسط مهران افشاري نوشته شده و در انتشارات چشمه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : چشمه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مهران افشاري

قیمت پشت‌جلد (price) : 300000

نام كتاب / عنوان (Title) : قلندر نامه اي به نام آداب الطريق

رديف (id) : 1046