فرهنگ و ادبيات امروز از محمود معتقدي+گل آذين

کتاب فرهنگ و ادبيات امروز توسط محمود معتقدي نوشته شده و در انتشارات گل آذين چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1387

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : گل آذين

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمود معتقدي

قیمت پشت‌جلد (price) : 23000

نام كتاب / عنوان (Title) : فرهنگ و ادبيات امروز

رديف (id) : 235