بوطيقاي بوف كور(روايت شناسي روان گسيختگي در تكنيك بوف كور) از محمو

کتاب بوطيقاي بوف كور(روايت شناسي روان گسيختگي در تكنيك بوف كور) توسط محمود نيكبخت نوشته شده و در انتشارات گمان چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : گمان

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمود نيكبخت

قیمت پشت‌جلد (price) : 175000

نام كتاب / عنوان (Title) : بوطيقاي بوف كور(روايت شناسي روان گسيختگي در تكنيك بوف كور)

رديف (id) : 1134