چشم اسفنديار از اسدا لله صيد مرادي+گيسوم

کتاب چشم اسفنديار توسط اسدا لله صيد مرادي نوشته شده و در انتشارات گيسوم چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1386

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : گيسوم

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : اسدا لله صيد مرادي

قیمت پشت‌جلد (price) : 20000

نام كتاب / عنوان (Title) : چشم اسفنديار

رديف (id) : 213